Veelgestelde vragen

 

Hoe kom ik in aanmerking voor een woning?

U kunt in aanmerking komen voor een woning, door op een woning te reageren die op deze website wordt aangeboden. Indien u reageert op een woning, wordt u gevraagd allerlei documenten aan te leveren. Aan de hand van deze informatie wordt onder andere een inkomenscheck gedaan. De informatie dient u per keer dat u op een woning reageert, aan te leveren. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen, indien u uw volledige gegevens aanlevert. 

Let op: Een woning wordt verhuurd aan 1 huishouden. Woningdelers worden derhalve niet geaccepteerd. Daarnaast worden er geen garantstellingen geaccepteerd indien een kandidaat niet financieel voldoet. 

Kan ik voor de woning die ik heb opgezegd een vriend of kennis voordragen?

Helaas is dit niet mogelijk. Uw vrienden en kennissen kunnen via de website van Eenhoorn Management B.V. reageren op de beschikbare woningen. 

WORDEN ER WACHTLIJSTEN GEHANTEERD OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR EEN WONING? 

Eenhoorn hanteert geen wachtlijsten en u kunt in aanmerking komen voor een woning door op een specifieke woning via deze website te reageren. 

IK WIL DE HUUROVEREENKOMST VAN MIJN WONING OPZEGGEN, HOE KAN IK DIT HET BESTE DOEN? 

Indien u de huurovereenkomst van uw woning wilt opzeggen, dient u schriftelijk een opzegbrief te sturen. Een voorbeeldbrief treft u onder "Nuttige documenten" bij "Service & Onderhoud". De opzegging dient u te sturen naar: EENHOORN MANAGEMENT B.V., Arnhemse Bovenweg 35, 3708 AA Zeist.

Let op: Indien u een woning huurt, kunt u het opzegformulier ook per email versturen.  

Het proces zal als volgt verlopen: 

 1. Als uw opzegbrief in goede orde is ontvangen, ontvangt u een bevestigingsbrief
 2. Er wordt een afspraak gemaakt voor een voorinspectie en een eindinspectie
 3. Tijdens de voorinspectie wordt u verteld welke zaken u in uw woning dient aan te passen
 4. Aan het eind van de maand vindt de eindinspectie plaats. De woning dient op het afgesproken tijdstip helemaal leeg een schoon te worden opgeleverd. Indien de woning niet conform afspraak wordt opgeleverd, zijn hieraan kosten verbonden.  

WANNEER KRIJG IK MIJN WAARBORGSOM TERUGGESTORT? 

U krijgt uw waarborgsom binnen 1,5 maand na het einde van de huurovereenkomst teruggestort op het door u doorgegeven bankrekeningnummer. In verband met de mogelijkheid tot stornering van de laatste huurbetaling, is het helaas niet mogelijk om de borg eerder terug te storten. Uiteraard dient de woning in goede staat te zijn opgeleverd en dient er geen huurachterstand te zijn.   

Ik ben de sleutel van mijn voordeur, brievenbus of entreedeur van het complex verloren:

Niet gecertificeerde sleutels kunt u via een slotenmaker zelf bijbestellen. Bij verlies of diefstal van de sleutel van uw eigen toegangsdeur rest u niets anders dan op eigen kosten een slotenmaker de cilinder te laten vervangen. 

Bij het aanvragen van een gecertificeerde sleutel verzoeken wij u vriendelijk om een reparatieverzoek in te dienen. Hier graag aangeven om welke sleutel het gaat; code, type en het merk. Dit geldt ook voor een handzender van parkeergarages.

Aan het bijmaken van een sleutel of het vervangen van een handzender zijn kosten verbonden. U dient de factuur vooraf te betalen voordat wij de sleutel of handzender aan u verstrekken. 

IK WIL GRAAG CONTACT MET DE TECHNISCHE DIENST, HOE KAN IK JULLIE BEREIKEN?

Uw technische klachten kunt u doorgeven via het webformulier onder "Service & Onderhoud". Indien u iemand van onze technische afdeling wilt spreken, kunt u op werkdagen tussen 8:00u en 17:00u bellen via 030 – 698 5220.

WAT IS EEN SPOEDEISEND VERZOEK?

Een spoedeisend verzoek is een verzoek dat niet kan wachten tot de volgende werkdag.

Wat is in elk geval spoedeisend?

 • Ernstige lekkages aan leidingen en daken
 • Glasbreuk aan ramen in de gevel
 • CV-ketel storingen

Voor spoedverzoeken dient u tijdens kantooruren telefonisch contact op te nemen via 030 – 698 5220 en buiten kantoortijden via het telefoonnummer van de boodschappendienst. Dit nummer treft u in uw huurovereenkomst.

Ik heb een lekkage, wat moet ik doen?

Let op: bij een ernstige lekkage van een waterleiding altijd eerst uw hoofdkraan afsluiten.

Voor u een reparatieverzoek indient adviseren wij u de volgende zaken eerst zelf te onderzoeken/te controleren:

 • Waar komt de lekkage vandaan? Wat is de mogelijke oorzaak?
 • Bij buren navragen (indien van toepassing).
 • Badkamer kitnaden en voegen controleren.
 • Leidingwerk nazien.
 • Nalopen kranen.

Door het verstrekken van de juiste gegevens zijn wij beter in staat de juiste partijen aan te sturen voor herstel. Bij het versturen van een verzoek adviseren wij om een duidelijke foto mee te sturen. 

 

IK HEB EEN VERSTOPPING IN DE WONING (BADKAMER, KEUKEN, TOILET).

Volgens het 'Besluit kleine herstellingen' is de huurder verantwoordelijk voor het ontstoppen van verstoppingen welke bereikbaar zijn voor de huurder. 

U kunt zelf de sifons van de keuken, wasmachine of wastafel los (laten) halen en schoonmaken. 

Mocht u niet er in slagen om de verstopping zelf te verhelpen of bent u van mening dat de reparatie niet valt onder de huurdersverplichting, dan kunt u een reparatieverzoek indienen.

Indien u een ontstoppings abonnement heeft via uw servicekosten, dan kunt u bij verstoppingen direct contact opnemen met de Riool Reinigings Service R.R.S. via 0800-0991313. Als in uw huurovereenkomst in het artikel servicekosten "onstoppen riolering" vermeld staat, dan heeft u een dergelijk abonnement.  

‚ÄčMIJN VERWARMING DOET HET NIET, WAT MOET IK DOEN?

Als uw woning is aangesloten op een collectieve cv-installatie kunt u een reparatieverzoek indienen.

Als u een individuele ketel heeft adviseren wij u eerst de volgende zaken te controleren en/of uit te voeren voor u een reparatieverzoek indient:

10 tips om een storing te verhelpen bij een individuele ketel.

Bij toestellen zonder waakvlam eerst op de resetknop drukken en/of gedurende 1 minuut de stekker uit het stopcontact nemen. Houdt de storing aan, controleert u dan eerst of:

 1. (bij toestellen met een waakvlam) de waakvlam brandt. Is dit niet het geval, steek de waakvlam dan weer aan;
 2. het toestel in de bedrijfsstand staat en de stekker op de juiste manier in het stopcontact zit;
 3. de zekeringen (stoppen) in de meterkast niet stuk zijn en/of de aardlekschakelaar niet in de 'UIT' stand is gesprongen;
 4. er voldoende water in de installatie aanwezig is (minimaal 1,5 bar). Als er onvoldoende water in de installatie aanwezig is, dient u het water bij te vullen;
 5. de gaskranen niet dichtgedraaid zijn (bijvoorbeeld in de meterkast);
 6. u borrelgeluiden hoort. Is dit het geval dan dient u de installatie eerst te ontluchten, zo nodig bij te vullen. 
 7. de kamerthermostaat voldoende hoog is ingesteld;
 8. er geen warmwaterkraan druppelt (bij combitoestellen);
 9. er voldoende radiatorkranen openstaan voor een goede doorstroom;
 10. de perlator (zeefje in de kraan) / douchekop kalkvrij en schoon is.

Mocht de CV na het uitvoeren van bovenstaande tips nog niet werken, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het onderhoudsbedrijf welke vermeld staat op uw CV ketel (sticker).  Mocht er geen sticker aanwezig zijn, dan kunt u alsnog een reparatieverzoek indienen.

IK HEB OVERLAST VAN MIJN BUREN, WAT KAN IK HET BESTE DOEN? 

Laat uw buren weten dat u last heeft van hun geluiden. Misschien hebben zij niet door dat u last van hen heeft. Probeer afspraken te maken om de overlast te beperken. Bijvoorbeeld op welke tijden uw buren piano spelen of tot hoe laat zij doorgaan met een verbouwing. Indien dit niet het gewenste effect heeft, kunt u het "meldpunt overlast" van de gemeente bellen of de politie inschakelen. De politie kan optreden als er sprake is van een strafbaar feit, of als de openbare orde wordt verstoord. In veel gemeenten is burengerucht strafbaar volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De politie kan bijvoorbeeld een proces-verbaal opmaken, of -na een waarschuwing- geluidsapparatuur of muziekinstrumenten in beslag nemen. 

Daarnaast kunt u ons informeren over de overlast. Als beheerder kunnen we meldingen van alle bewoners en buurtgenoten over de overlast bundelen.

MAG IK MIJN WONING ONDERVERHUREN?

Nee, conform uw huurovereenkomst en algemene bepalingen, is het niet toegestaan om uw woning onder te verhuren.  

 

Er staat geen stroom op een gedeelte in de woning, wat moet ik doen? 

In de groepenkast kunt u zien welke schroefzekering er gesprongen is of welke wipschakelaar naar beneden staat. Wat u kan doen is de kapotte schroefzekering vervangen of de wipschakelaar omhoog zetten. Blijft de spanning erop staan, dan is het mogelijk een kleine storing geweest.

Indien de zekering direct weer stuk is of uitslaat, zit er een kortsluiting in een op deze groep aangesloten apparaat of lamp. Wat u dan kunt doen is een stekkertest. U haalt eerst alle aangesloten apparaten uit het stopcontact en zet de schakelaars uit. Dan draait u een nieuwe zekering in of zet de wipschakelaar weer omhoog, daarna sluit u één voor één de apparaten en lampen weer aan.

Als er een kortsluiting in een apparaat of lamp zit zal deze bij het aansluiten de zekering weer uitdoen slaan.

Indien blijkt dat de storing niet veroorzaakt wordt door een aangesloten apparaat, kunt u een reparatieverzoek indienen via de website. 

NB sommige groepenkasten zijn voorzien van een aardlekschakelaar (groen), deze kan soms uitslaan zonder reden. Blijkt deze direct weer uit te slaan, dan kunt u ook hierop de stekkertest uitvoeren.

Er is geen stroom in de hele woning, wat moet ik doen? 

Sommige groepenkasten zijn voorzien van een aardlekschakelaar (groen). Indien deze uit is geslagen, dient u deze weer aan zetten. Heeft u dan nog geen stroom, dan is de hoofdzekering stuk. Dit kunt u melden naar het storingsnummer van Stedin via telefoonnummer 0800 9009.

KLopt het dat eenhoorn "tikkies" verstuurt? 

Ja dat klopt. Op het moment dat er een huurachterstand ontstaat zal een huurder eerst een herinnering en vervolgens een Tikkie per sms ontvangen op de mobiele telefoon. Dit is een bericht met daarin een link naar een mobiel bankieren app, zodat men de betaling direct kan voldoen. Dit is tevens de laatste herinnering voordat een vordering naar een incassobureau gaat. 

Let op: Betaal alleen via Tikkie zodra u ook een vinkje achter "Eenhoorn Management B.V." ziet staan. Dit geeft aan dat Eenhoorn daadwerkelijk de verzender is van het bericht. Krijgt u een Tikkie van Eenhoorn Management BV zonder blauwgroen vinkje, betaal dan niet. Mogelijk is het betaalverzoek niet ok. Heeft u vragen over het openstaande saldo of over het toegestuurde Tikkie, bel dan: 030 – 698 5220.    

Ik huur een commerciële ruimte en mijn facturen komen niet aan in mijn inbox, Wat kan ik hieraan doen?

Zorg dat het e-mailadres "cdr@yardi.nl" als veilige afzender wordt gemarkeerd door uw e-mailprovider. Dit wordt ook wel whitelisten genoemd.
 
Voor Gmail kunt u de volgende stappen volgen:
Toevoegen aan je adresboek
 1. Log in met je account op gmail.com
 2. Onder het knopje Gmail selecteer je contacten.
 3. Voeg het adres "cdr@yardi.nl" toe aan je contacten. 
Google zal in de meeste gevallen dit adres dan als veilig bestempelen en dus kun je voortaan de facturen direct ontvangen.
 
Markeer berichten als “Geen spam”
 1. Login in Gmail en browse naar je spam folder. Soms is deze spam folder verborgen onder de knop "Meer".
 2. Zoek naar het adres "cdr@yardi.nl" zodat je deze kunt "whitelisten". 
 3. Selecteer alle getoonde mailtjes
 4. Klik op "Meer" en dan op "Geen Spam"
Creëer een filter voor het email adres
 1. Klik op het "tandwiel icoontje" en dan "Instellingen"
 2. Klik op "Filters" en "Geblokkeerde adressen"
 3. Klik op "Nieuw filter maken"
 4. In het "Van" veld vul je het domein in dat je gaat filteren. In ons geval yardi.nl. Je kunt het ook specifieker maken door het hele e-mail adres toe te voegen. Bijvoorbeeld cdr@yardi.nl. Om te zien of het werkt kun je op de blauwe zoekknop drukken. Je kunt ook direct op Filter maken met deze zoekopdracht>> klikken.
 5. Selecteer nu de gewenste opties, in ons geval "Nooit naar spam zenden"
 6. Klik op "Filter maken". Vanaf nu komt deze mail niet meer in je spam folder aan.
 
Voor Outlook, Hotmail en overige e-mailaccounts kunt u onderstaande stappen volgen:
Toevoegen aan je contacten
 1. Log in met je account en browse naar https://outlook.live.com/owa/?path=/people of klik op het menu icoontje. Op een desktop computer vind je deze links bovenin. Selecteer dan "Personen"
 2. Klik op het kopje "Nieuw" en dan "Contactpersoon"
 3. Vul de gevraagde gegevens in zoals naam en voornaam, maar zeker het e-mail adres. in ons geval cdr@yardi.nl
 4. Klik op Opslaan. Outlook, Hotmail, MSN en Live zullen nu in de meeste gevallen de mail gewoon laten staan en niet verplaatsen naar de spam folder
Markeer berichten als “Geen spam”
 1. Log in met je account en browse naar de folder Ongewenste e-mail
 2. Selecteer de mail die je als veilig wilt bestempelen. In ons geval cdr@yardi.nl
 3. Klik op de link Het bericht is geen ongewenste e-mail
Voeg het adres toe aan de Veilige lijst
 1. Log in met je account en klik op het tandwiel icoontje en selecteer Opties
 2. In de lijst aan de linkerkant selecteer je vervolgens E-mail > Ongewenste e-mail > Veilige afzenders
 3. Voeg het domein of het e-mail adres dat je veilig wilt stellen toe in het vak dat getoond wordt. In ons geval dus cdr@yardi.nl.

IK WIL IN MIJN HUURWONING VERBOUWEN, MAG DAT? 

U mag niet zonder toestemming aanpassingen aanbrengen in de woning. Voor meer informatie of voor een concreet verzoek, dient u contact met ons op te nemen.

antwoord

antwoord

antwoord

antwoord

antwoord